Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti

19. 1. 2023 (09:00 - 14:00)

Konferenční sál OKsystem, Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4


OKškolení vás zve na seminář Jany Šmídové, který se kromě novinek v daních pro rok 2024 bude věnovat také podrobně ročnímu zúčtování záloh na daň a daňovému zvýhodnění za rok 2023 a tiskopisům.

Aktuality v dani ze závislé čínnosti

Seminář "Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2022 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti" je určený pro mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software.

Forma semináře: prezenční

Jana Šmídová vás seznámí se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022, dále s povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2022.

Dále se seznámíte se všemi novinkami na dani pro rok 2022/2023 a dostanete veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.

Cena semináře (1890 Kč bez DPH za každého účastníka) zahrnuje školení, občerstvení (ranní a obědový coffee-break) a kompletní materiály prezentace v elektronické formě. Odkaz na jejich stažení zašleme e-mailem každému registrovanému účastníkovi ve dnech před akcí.

Tištěné materiály, živé vysílání semináře (stream) či záznam webináře pro pozdější zhlédnutí nebudou k dispozici. 

Odesláním registrace se na seminář závazně přihlašujete, více viz podmínky registrace níže. Registrace přijímáme do 13. 1. 2023.

 

Program:

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022

zákonné lhůty – jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani,
povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení,
základní principy – kdy daň zálohovou a kdy srážkovou (přetrvávající chybovost), srážková daň po konci roku. Příjmy zúčtované v roce 2022 a nevyplacené do 31. 1. 2023 – jak postupovat (§ 5 odst. 4 ZDP). Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání, např. odměna za výkon funkce ve volební komisi 2022, služné,
snížení nepeněžního příjmu od 1. 7. 2022 u elektromobilu poskytnutého zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely na 0,5 % ze vstupní ceny, a zpětně od počátku roku při ročním zúčtování záloh nebo v rámci daňového přiznání (včetně přepočtu výše příjmu při vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech),
jednotlivé slevy na dani včetně dokladů, např. nová roční sleva na daniza zastavenou exekuci, sleva na manžela podrobně a další,
nezdanitelné části základu daně včetně dokladů (např. dary na pomoc Ukrajině) – navýšení max. limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely opět na 30 %, rozšíření účelů, na které lze dar poskytnout a okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, jak dokladovat, kdy do ročního zúčtování záloh a kdy přes daňové přiznání, daňový nerezident Ukrajiny a možnost uplatnění darů na Ukrajinu prostřednictvím daňového přiznání, úroky z úvěrů se zaměřením na úpravu provedenou od 1. 1. 2021,
daňové zvýhodnění – celkový výklad se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a střídavou péči.

Tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů, zejména v souvislosti s novou slevou na dani – za zastavenou exekuci (Výpočet daně a nový vzor Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění), který vzor použít, dále snížení počtu vydávaných tiskopisů v listinné podobě, přetrvávající chybovost při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ s názvem Počet zaměstnanců k 1. 12. 2022 (včetně homeofficu) – jak správně vyplnit, dále rozšíření počtu subjektů, kteří jsou povinni od 1. 1. 2023 podávat daňová tvrzení elektronicky.

Aktuality

Nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022/2023, např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, daňové osvobození ubytování v roce 2022, které bylo poskytnuto ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi, kteří opustili Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem, stravenkový paušál a limity, zvýšení limitů pro podávání daňového přiznání a další úpravy provedené novelou zákona o daních z příjmů (odměna za výkon funkce členů volebních komisí v roce 2023 osvobozena od daně z příjmů) a další aktuální výklady příp. metodické pomůcky, či pokyny.

Diskuze a odpovědi na dotazy

 

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

Vzhledem k rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

 

O lektorce
Jana Šmídová dlouhodobě vede kurzy pro státní správu i veřejnost a také publikuje v odborných časopisech. Je bývalý vrchní rada Generálního finančního ředitelství, metodik a zástupce Oddělení závislé činnosti Odboru daní z příjmů I, se specializací na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

 

Cena za osobu: 1 990 Kč bez DPH

Kontakt

Simona Dianová

skoleni@oksystem.cz

Tato událost již proběhla.