Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti

18. 1. 2022 (09:00 - 13:30)

Online webinář


OKškolení vás zve na daňový seminář Jany Šmídové, který se kromě novinek v daních pro rok 2024 bude věnovat také podrobně ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a tiskopisům.

Seminář 23. 1. 2024 na téma Aktuality v dani ze závislé činnosti

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, dále s povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2022 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.  Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

Akce se i tentokrát bude konat formou online webináře v aplikaci Zoom

Cena zahrnuje kompletní materiály prezentace v elektronické formě. Odkaz na jejich stažení zašleme e-mailem každému registrovanému účastníkovi den před akcí, spolu s odkazem na připojení k online Zoom vysílání a podrobným návodem, jak se v den akce připojit. 

Dotazy během semináře bude možné položit přes chat nebo na výzvu přednášející ve vymezeném čase. Tištěné materiály ani záznam webináře pro pozdější zhlédnutí nebudou k dispozici. 

 

Odesláním registrace se závazně přihlašujete k webináři, více viz podmínky registrace níže. Registrace přijímáme do 11. 1. 2022.

 

Program webináře:

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2021
  • zákonné lhůty – jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
  • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
  • základní principy – kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
  • slevy na dani včetně dokladů, např. COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku)
  • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů, se zaměřením na úroky z úvěrů v souvislosti se zákonnou úpravou od zdaňovacího období 2021 (snížení možnosti uplatnění celkové částky zaplacených úroků z 300 000 Kč na částku 150 000 Kč pro bytovou potřebu získanou po 1. 1. 2021 – celkový výklad včetně promítnutí této úpravy do tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • daňové zvýhodnění se zaměřením zejména na zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání nároku po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, společně hospodařící domácnost a další
  • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů
   • např. potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto tiskopisech – jaké příjmy patří na potvrzení, jak u příjmů zúčtovaných do konce roku 2020 a vyplacených až po 31. lednu 2021 – zákonná úprava v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nejčastější chybovost u tohoto tiskopisu (např. zúčtováno v měsících). Dále § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy. Které vzory tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (úprava ve vztahu k úrokům z úvěrů) lze použít a jejich forma – elektronické žádosti.
 • Aktuality
  • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022, např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, zvýšení základní slevy na dani – na poplatníka, stravenkový paušál v praxi, oznamovací povinnost dle § 38da zákona o daních z příjmů po konci roku 2021 u příjmů od daně osvobozených a další aktuální výklady či metodické pomůcky, pokyny
 • Dotazy, diskuze dle časových možností.

 

O lektorce

Jana Šmídová dlouhodobě vede kurzy pro státní správu i veřejnost a také publikuje v odborných časopisech. Je bývalý vrchní rada Generálního finančního ředitelství, metodik a zástupce Oddělení závislé činnosti Odboru daní z příjmů I, se specializací na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

 

 

Cena: 2 490 Kč za osobu bez DPH

Cena pro uživatele OKbase/OKmzdy: 1 990 Kč za osobu bez DPH

Kontakt

Dana Černá
+420 236 072 318
skoleni@oksystem.cz

Tato událost již proběhla.