MENU

Blockchain

Blockchain technologie

Vyvinuli jsme bezpečnou komunikační platformu BabelApp, která je dostupná pro platformy Android, iOS (mobilní zařízení i desktop) a Windows desktop. Toto inovativní řešení umožňuje soukromým i komerčním uživatelům bezpečnou výměnu zpráv, fotografií, dokumentů a dalších souborů a také bezpečnou hlasovou komunikaci (VoIP). Vedle pokročilé “end-to-end“ kryptografie využívá BabelApp široké portfolio špičkových technologií včetně blockchain.

Jakmile účastníci komunikace aktivují ochranu blockchain, záznam o jejich veřejném klíči používaném pro šifrování a jeho spojení s jejich entitou je zapsán do blockchainové databáze (v současnosti používáme síť Bitcoin). Tyto údaje, nezměnitelně zaznamenané v blockchainové databázi, jsou následně využívány pro vzájemné ověření autenticity účastníků komunikace, což dále přispívá ke zvýšení její důvěryhodnosti a bezpečnosti. Zařízení komunikující strany automaticky ověřuje, zda klíč odesílatele/příjemce použitý při šifrování skutečně náleží druhé komunikující straně. Tímto mechanismem eliminujeme riziko útoku MITM (Man in the Middle).

Sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích


Zpět do výpisu inovací