MENU

Systém pro kryptografickou ochranu
elektronické identity

Kryptografická ochrana elektronické identity

Technologická agentura České republiky - Program na podporu rozvoje aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Projekt se zabýval aplikováním výsledků výzkumu z oboru moderní kryptografie do oblasti praktických autentizačních systémů. Cílem bylo zamezit zneužití osobních údajů při využívání elektronických systémů, jakým je např. Internet. V rámci projektu byla navržena nové generace autentizačních služeb, tzv. anonymní (atributová) autentizace. Praktickým výstupem je sada softwaru pro čipové karty a serverovou infrastrukturu, který bude možné komerčně použít k bezpečnému ověření autorizace klienta bez prozrazení jeho identity.

Příkladem užití, na kterém je demonstrováno dosažení plánovaných cílů projektu, je přístupový systém bytových domů. Tento systém zaručuje řízení vstupu autorizovaných osob do domu, garáže, případně společných prostor, aniž prozrazuje konkrétní identitu těchto osob.

Sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích


Zpět do výpisu inovací