MENU

Celní správa České republiky

Generální ředitelství cel zvyšuje znalosti svých IT profesionálů ve školicím centru OKsystem. IT odborníci navštěvují naše otevřené kurzy Microsoft a Cisco.

Celní správa České republiky

Veřejná správa

Celní správa České republiky (CS ČR), stejně jako celní správy ostatních států, má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. CS ČR je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který má ve své kompetenci i správu spotřebních a ekologických daní a další související činnosti .

celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx