MENU

Diplomatický servis Ministerstva zahraničí ČR

Pro diplomatický servis jsme rozšířili základní personalistické řešení OKbase o funkcionalitu Docházka pro 250 zaměstnanců.

Diplomatický servis Ministerstva zahraničí ČR

Veřejná správa

Diplomatický servis je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Byl zřízen v roce 1993 a mezi jeho hlavní úkoly patří správa a hospodaření s majetkem státu.

ds.cz