MENU

Ministerstvo obrany ČR

Pro pracovníky Ministerstva obrany jsme implementovali naše produktové řešení OKadresy. To umožnuje využití dat ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Zaměstnanci tak mají přístup ke všem adresám v ČR, navíc je tato databáze denně aktualizována a funguje bez připojení k internetu. OKadresy tak vytváří efektivní podklad pro příjemnou a intuitivní práci uživatele využívajícího tento produkt pro svou další činnost. IT profesionálové Ministerstva obrany navštěvují otevřené kurzy školicího centra OKsystem i kurzy, které jsme vytvořili přímo dle požadavků účastníků.

Ministerstvo obrany ČR

Veřejná správa

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České republiky, řídí Armádu České republiky a spravuje vojenské újezdy. Jako orgán pro zabezpečování obrany se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu, připravuje koncepci operační přípravy státního území, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Bezpečnostní radě České republiky a prezidentu České republiky. Kromě dalších povinností souvisejících s obranou státu povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti. V rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

army.cz