MENU

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

OKcentrum je komplexní modulární systém, jehož prostřednictvím je řešena pomoc osobám ve společensky uznaných sociálních situacích zahrnující oblast státní sociální podpory, osoby se zdravotním postižením, sociálně právní ochranu dětí, vymáhání výživného a moduly týkající se náhradní rodinné péče či insolvence. Systém umožňuje kontakt s klienty, rozhodování o dávkách státní sociální podpory (evidence a kontrolu stavu žádostí, řešení přeplatků, doplatků, pohledávek atd.), evidenci a správu exekucí, monitoring a registr zúčastněných společností. Vývoj tohoto informačního systému byl zahájen na přelomu let 2009 a 2010 a nahrazuje IS OKdávky, který jsme vyvinuli, úspěšně implementovali a provozovali od roku 1995. V průběhu realizace IS OKcentrum byla migrována data ze 77 lokálních databází do jedné centralizované. Aktuálně systém obsahuje 31 modulů, přes 10.000 uživatelských účtů a pokrývá řešení od evidence žádosti přes proces jejího posouzení a rozhodnutí až po vygenerování dokumentů a platebních předpisů pro komunikaci s účetními systémy. OKcentrum je napojen na základní registr adres RUIAN. Uživateli systému jsou ÚP ČR, krajské úřady, MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Veřejná správa

Do kompetence ministerstva MPSV ČR patří především sociální politika, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU). Mezi jeho podřízené organizace patří: Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV ČR zaměstnává více než 20 000 lidí a své služby poskytuje v síti poboček po celé České republice.

mpsv.cz/cs