MENU

Ministerstvo zemědělství ČR

Projekt AgriBus (integrační platforma) byl zahájen ve 2Q 2016 a zahrnoval provedení všech analytických prací, dodávku hardware, software, dokumentace, implementace, migrace dat, poskytnutí licencí a veškerého dalšího souvisejícího plnění, včetně poskytování údržby a podpory systému. Cílem projektu bylo nahradit stávající integrační platformu se 450 webovými službami novým řešením postaveným na Oracle ESB bez jakéhokoli dopadu na uživatele a poskytovatele služeb. Podporu systému a průběžný rozvoj integrační platformy poskytuje naše společnost od poloviny roku 2017.

Ministerstvo zemědělství ČR

Veřejná správa

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost a rybářství, veterinární péči, rostlinolékařské péči a ochranu zvířat. Ministerstvo má po celé České republice 66 poboček.

eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi