MENU

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského V ČR

Pro více než 300 zaměstnanců výzkumného Ústavu jsme nahradili stávající systém docházkovým, personálním a mzdovým modulem systému OKbase.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského V ČR

Věda, výzkum a inovace

Ústav fyzikální chemie je veřejná výzkumná instituce rozvíjející badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice.

jh-inst.cas.cz