MENU

AUREL CZ s.r.o.

Společnost AUREL nechala ve školicím centru OKsystem proškolit své IT odborníky v oblasti sítí.

AUREL CZ s.r.o.

Věda, výzkum a inovace

Firma AUREL CZ se mimo jiné zabývá službami v oblasti informačních technologií. Pro zákazníky zajišťuje správu dat, sítí a programování software. Zabývá se také benchmarkem v oblasti automobilového průmyslu.

aurelcz.eu/cs/home