MENU

Statutární město Brno

Magistrát města Brna využíval software společnosti OKsystem ke zpracování mezd již od roku 2003. V roce 2013 se pak město rozhodlo pro nasazení nového komplexního řešení OKbase, které zpracovává personální, mzdovou a docházkovou agendu. V tuto chvíli systém podporuje personální procesy pro 2700 zaměstnanců včetně řady krátkodobých úvazků. Systém využívá i 600 městských strážníků pro plánování docházky v nepřetržitém režimu směn, ale také například pro evidenci výsledků pravidelných tréninků ve střelbě.

Statutární město Brno

Veřejná správa

Brno je statutárním městem a člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků.

brno.cz