MENU

Aktuality

V úterý 26. 4. 2016 proběhl v konferenčním sále společnosti OKsystem seminář Aplikovaný výzkum v ČR

Novinky z OKsystemu

3. května 2016
akce  

V úterý 26. 4. 2016 proběhl v konferenčním sále společnosti OKsystem seminář Aplikovaný výzkum v ČR. Ředitel společnosti OKsystem Martin Procházka na začátku přivítal účastníky, poté se úvodního slova ujal prezident Asociace výzkumných organizací (AVO) Libor Kraus. Tématem panelové diskuze bylo hodnocení výzkumu a vývoje, nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje, rozpočet na výzkum a vývoj ve střednědobém výhledu a zapojení do mezinárodního prostoru. V diskuzi vystoupil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jeho náměstek a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Arnošt Marks, předseda Technologické agentury ČR Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný a ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ministerstva zemědělství Pavlína Adam. Na seminář navázalo valné shromáždění AVO, které sdružuje 88 členů včetně OKsystem a.s. Valné shromáždění projednalo a schválilo výroční zprávu a změnu stanov AVO.


Zpět na výpis aktualit