MENU

Aktuality

Zažádejte si spolu s námi o dotace POVEZ II., vyřešte financování vzdělávání svých zaměstnanců a předběhněte konkurenci

Novinky z OKsystemu

10. srpna 2016
školení  

Nemáte dostatek peněz na vzdělávání svých zaměstnanců? Nenechte se předběhnout konkurencí a zažádejte spolu s námi o dotace POVEZ II. Díky dotacím můžete pokrýt až 85 % nákladů a mít ty nejkvalifikovanější odborníky v oboru. Nevíte si rady? Kontaktujte naše obchodní zástupce.

Od kdy do kdy projekt běží?

1. 12. 2015 – 30. 11. 2020

Příspěvky mohou být poskytovány maximálně po dobu 18 měsíců, nejdéle však do 31. srpna 2020.

Na co lze získat finanční příspěvek?

 • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců či potencionálních zaměstnanců a OSVČ (finanční příspěvek až do výše 85 % nákladů na vzdělávací aktivitu)
 • mzdy interních lektorů
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců

Finanční příspěvek na vzdělávání je určen na vzdělávání v odborných kurzech. Musí se tedy týkat činnosti přímo související s výkonem dané profese či pozice.

Kdo může o příspěvek žádat?

 • zaměstnavatelé
 • OSVČ
 • nestátní neziskové organizace

Kdo o příspěvek nemůže zažádat?

Vzdělávací aktivity se nemohou týkat zaměstnanců a provozoven na území hlavního města Prahy. Firmy se sídlem v Praze ale pobočkami v jiném kraji mohou žádat o příspěvek na vzdělávání pro zaměstnance na ostatních pobočkách.

Kam podat žádost a za jak dlouho dostanete vyrozumění?

Žádosti zpracovávají a posuzují krajské pobočky ÚP ČR. Vyrozumění o poskytnutí příspěvku vydá krajská pobočka do 30 kalendářních dnů.

Co všechno je nutné předložit?

1) Žádost:

 • bezdlužnosti (nesmí být starší třiceti dní)
 • průzkum trhu
 • seznámení se zařazením do projektu
 • čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu POVEZ II
 • čestné prohlášení o podpoře de minimis
 • doklad o zřízení účtu

2) Dokumentaci k výběru dodavatele:

 • doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity k poskytování vzdělávání za úplatu
 • doklad o akreditaci

Jaká je maximální částka, o niž můžete zažádat?

Příspěvky mohou být poskytnuty až do výše 6 000 000 Kč ročně, nestanoví-li krajská pobočka výjimku o navýšení maximálního limitu čerpání.

Jak vybrat externí vzdělávací kurzy, na něž se vztahují dotace?

Kurzy mohou probíhat výhradně prezenční formou. Zaměstnavatel je povinen předložit doklad o absolvování vzdělávací aktivity (např. osvědčení o absolvování kurzu).

 

Více informací, manuál pro zájemce o dotace a veškeré formuláře naleznete na: www.portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii


Zpět na výpis aktualit