MENU

Aktuality

Pod dohledem ÚOOÚ

Novinky z OKsystemu

14. března 2017
GDPR  

Implementací GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) se v České republice věnuje Ministerstvo vnitra ČR jako hlavní gestor a také Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který bude podle GDPR dozorovým orgánem. Touto důležitou problematikou se dále intenzívně zabývají mj.:

  1. Pracovní skupina Úřadu vlády k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, které se účastní zástupci většiny rezortů státní správy, zaměstnavatelských svazů a soukromého sektoru
  2. Pracovní skupina pro ochranu dat, v rámci Expertního týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) pro digitální ekonomiku
  3. Komora dodavatelů pro obchod a cestovní ruch, v rámci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).

ÚOOÚ je na úrovni Evropské unie zastoupen v Pracovní skupině podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29). S datem účinnosti GDPR 25. 5. 2018 se WP29 přetvoří na nový celoevropský orgán Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board). Softwarová společnost OKsystem je členem SOCR a SPČR (přes kolektivní členství ICT Unie), její zástupci se v uvedených pracovních skupinách v ČR angažují a z jednání přinášejí tyto informace:

  • WP29 vysvětluje a upřesňuje některá ustanovení GDPR ve formě vodítek (guidelines) pro členské země EU. V prosinci 2016 WP29 zveřejnila vodítka k právu na přenositelnost údajů, k tématu pověřenců pro ochranu osobních údajů a k identifikaci vedoucího dozorového orgánu u správců, kteří působí a zpracovávají osobní údaje ve více členských zemích EU.
  • Pracovní skupina pro ochranu dat SPČR zpracovala k vodítkům WP29 odborné stanovisko.
  • Dne 23. 2. 2017 se na Úřadu vlády konalo 6. jednání pracovní skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, tentokrát i za účasti zástupců Evropské komise. Na programu byla témata síťových identifikátorů a předávání osobních údajů do třetích zemí. Na třetí bod programu – návrh nařízení ePrivacy – se pro nedostatek času nedostalo a bude předmětem dalšího jednání na březnovém setkání. 

Zpět na výpis aktualit