MENU

Pod dohledem ÚOOÚ

14. března 2017

Novinky z OKsystemu

GDPR

Pod dohledem ÚOOÚ

Implementací GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) se v České republice věnuje Ministerstvo vnitra ČR jako hlavní gestor a také Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který bude podle GDPR dozorovým orgánem. Touto důležitou problematikou se dále intenzívně zabývají mj.:

  1. Pracovní skupina Úřadu vlády k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, které se účastní zástupci většiny rezortů státní správy, zaměstnavatelských svazů a soukromého sektoru
  2. Pracovní skupina pro ochranu dat, v rámci Expertního týmu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) pro digitální ekonomiku
  3. Komora dodavatelů pro obchod a cestovní ruch, v rámci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).

ÚOOÚ je na úrovni Evropské unie zastoupen v Pracovní skupině podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29). S datem účinnosti GDPR 25. 5. 2018 se WP29 přetvoří na nový celoevropský orgán Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board). Softwarová společnost OKsystem je členem SOCR a SPČR (přes kolektivní členství ICT Unie), její zástupci se v uvedených pracovních skupinách v ČR angažují a z jednání přinášejí tyto informace:

  • WP29 vysvětluje a upřesňuje některá ustanovení GDPR ve formě vodítek (guidelines) pro členské země EU. V prosinci 2016 WP29 zveřejnila vodítka k právu na přenositelnost údajů, k tématu pověřenců pro ochranu osobních údajů a k identifikaci vedoucího dozorového orgánu u správců, kteří působí a zpracovávají osobní údaje ve více členských zemích EU.
  • Pracovní skupina pro ochranu dat SPČR zpracovala k vodítkům WP29 odborné stanovisko.
  • Dne 23. 2. 2017 se na Úřadu vlády konalo 6. jednání pracovní skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, tentokrát i za účasti zástupců Evropské komise. Na programu byla témata síťových identifikátorů a předávání osobních údajů do třetích zemí. Na třetí bod programu – návrh nařízení ePrivacy – se pro nedostatek času nedostalo a bude předmětem dalšího jednání na březnovém setkání. 

Sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích


Zpět do výpisu aktualit

Archiv aktualit

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kategorie

Témata