MENU

Česká správa sociálního zabezpečení

Podpora a rozvoj řešení ESB Backend je realizována naší společností od roku 2011. Jedná se o podporu integrační platformy Microsoft BizTalk Server, která zajišťuje propojení a výměnu dat mezi interními i externími informačními systémy a komunikaci s dalšími subjekty veřejné správy, podniky i širokou veřejností. Prostřednictvím tohoto centrálního systému jsou spravovány například datové schránky a veškerá elektronická podání v počtu cca 40 tis/den. Měsíčně odbavíme více než 4,5 mil procesů a 50 tis datových zpráv. Tento systém přidává nutnou bezpečnostní i komunikační část celé infrastruktuře ČSSZ, která vyžaduje vysokou dostupnost, nepřetržitý dohled, identifikaci a včasné řešení případných incidentů a podporu ze strany OKsystem.

Česká správa sociálního zabezpečení

Veřejná správa

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,9 milionu klientů, z toho zhruba 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně v průměru kolem 280 tisíc dávek nemocenského pojištění.

cssz.cz