MENU

OKbase - Školicí centrum

EUC a.s.

Díky OKbase je společnost EUC, která využívá OKbase pro oblast personalistiky, výplaty mezd a docházky včetně plánování směn, schopna mnohem efektivněji spravovat HR procesy napříč všemi svými zdravotnickými zařízeními. Vše je nově spravováno jednotným a uceleným systémem, a to v prostředí velmi dynamické holdingové struktury. Díky podpoře práce s více organizacemi (tzv. Multiorg) jsou osobní údaje každého zaměstnance evidovány pouze jednou a v  rámci jednotlivých organizací jsou odděleně vedeny jeho pracovněprávní vztahy. V oblasti docházky zaměstnanců došlo k elektronizaci některých procesů (zadávání žádostí o nepřítomnosti nebo schvalování docházky), což zásadně urychlilo zpracování mezd. V rámci nově vytvořené organizační struktury se podařilo definovat požadavky kladené na zaměstnance na úrovní pracovního místa a spustit online monitoring jejich plnění. Nasazení OKbase pomáhá také vedoucím pracovníkům v jednoduchém vytváření konsolidovaných reportingů a sdílení dat napříč organizacemi holdingu.

Zpět na reference

OKbase

Personální a mzdový systém

Školicí centrum

OKsystem Školicí centrum

Podívejte se i na další reference