MENU

OKbase - Mobilní aplikace

Český statistický úřad

Mobilní aplikace pro platformu Android sloužící terénním pracovníkům ČSÚ pro sběr dat o spotřebitelských cenách přímo v jednotlivých obchodech a provozovnách. Statistické šetření slouží pro stanovení klíčového statistického ukazatele, indexu spotřebitelských cen (ISC). Při návrhu aplikace byl kladen důraz na ergonomickou stránku. Úkolem je usnadnit práci v terénu, v obchodech, často i otevřených venkovních prostorech.

Zpět na reference

OKbase

Personální a mzdový systém

Mobilní aplikace

Pro platformy iOS a Android

Podívejte se i na další reference