MENU

DEKRA CZ a.s.

Společnost DEKRA CZ je zároveň uživatelem personálního a mzdového systému OKbase. V rámci systému OKdox byly implementovány agendy Smlouvy, Faktury, Žádanky a Datové zprávy. Agenda Smlouvy zajišťuje elektronickou evidenci smluv a jejich další schvalování. Agenda Faktury umožňuje evidenci a schvalování přijatých faktur. Proces evidence faktur probíhá tak, že podatelna označí přijatou fakturu čárovým kódem a naskenuje. Díky čárovému kódu dochází k propojení dokumentu faktury a metadat zadaných v systému. Díky agendě Datové zprávy má Dekra možnost přijímat, odesílat a archivovat datové zprávy. Agenda Žádanky umožňuje uživatelům evidovat interní žádanku, která projde pouze elektronickým schvalovacím procesem v rámci OKdox. Systém OKdox umožňuje společnosti Dekra správu několika různých agend na jednom místě, bez nutnosti využívání několika různých systémů, pro jednotlivé agendy. Veškeré schvalování a editace probíhá elektronicky. Uživatelé jsou o změnách v rámci jejich dokumentů notifikováni, což zajišťuje včasné zpracování dokumentace.

DEKRA CZ a.s.

Automotive

polečnost DEKRA je špičkovou mezinárodní organizací poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti. Vlastními vědomostmi a prací přispíváme důležitou měrou k prevenci nehod a ochraně životů v globálním měřítku.

dekra.cz