MENU

Státní fond rozvoje bydlení

Pro 150 zaměstnanců Státního fondu rozvoje bydlení proběhla implementace Personalistika, Docházka a Mzdy a platy. Jedná se o dalšího zákazníka v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

Státní fond rozvoje bydlení

Veřejná správa

Účelem a posláním Státního fondu rozvoje bydlení je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky. Dále se soustředí na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem.

sfrb.cz