MENU

Aktuality

OKsystem reaguje na pomluvy ze strany MPSV

Novinky z OKsystemu

3. února 2012

Důrazně se ohrazujeme proti prohlášení vedoucích představitelů MPSV ČR, ve kterých uvedli, že OKsystem s.r.o. jednak nesplnil své závazky, jednak je neseriózním dodavatelem.

Na brífingu ministra práce a sociálních věcí dne 2.2.2012 pan ministr Jaromír Drábek uvedl, že OKsystem jako dosavadní poskytovatel informačních systémů nesplnil své závazky vůči MPSV, konkrétně že doposud nesplnil požadavek na předání dat, který MPSV vzneslo v polovině měsíce listopadu 2011. Dále dne 3.2.2012 na tiskové konferenci po setkání odborů s vedením MPSV náměstek ministra pro trh práce pan Karel Machotka uvedl: „… návrat k původnímu dodavateli (OKsystem s.r.o.) není možný, a to jak technicky, tak není možný také z toho hlediska, že největší část problému, kterou máme, máme díky špatné migraci dat, která byla od původního dodavatele a vrátit se tedy k neserióznímu dodavateli není pro nás řešením.“

Důrazně se ohrazujeme proti prohlášení vedoucích představitelů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ve kterých uvedli, že OKsystem s.r.o. jednak nesplnil své závazky, jednak je neseriózním dodavatelem.

K uvedeným skutečnostem uvádíme:

Představitelé MPSV na podzim 2011 opakovaně tvrdili, že se žádná migrace z dosavadních do nově vznikajících agend nebude provádět. Koncem roku 2011 změnili názor a začali vznášet požadavky na migraci vybraných dat. Všechny zadané požadavky jsme splnili v dohodnutých termínech, což lze doložit předávacími protokoly. Veškeré své závazky jsme v roce 2011, stejně jako ve všech předchozích letech, beze zbytku splnili a MPSV za ně podle uzavřených smluv zaplatilo v plné výši.

Neexistuje tedy žádný důvod k označení společnosti OKsystem za neseriózního dodavatele. Tato pomluva byla zveřejněna dne 3.2.2012 v České televizi a ještě tentýž den se šířila dalšími sdělovacími prostředky. Tímto dochází k poškození dobré pověsti společnosti OKsystem a hrozbě následné ztráty zakázek.


Zpět na výpis aktualit