MENU

Aktuality

Vytvořena další dílčí kvalifikace pro NSP a NSK

Novinky z OKsystemu

6. září 2011

Sektorové rada pro informační technologie a telekomunikace dokončila návrh dílčí kvalifikace Návrhář software.

Pracovní skupina s účastí a vedením zástupců společnosti OKsystem, působící v rámci Sektorové rady pro informační technologie a telekomunikace, dokončila návrh dílčí kvalifikace Návrhář software.

Jedná se o další z jednotek práce, která je součástí databáze pracovních pozic - Národní soustava povolání (www.nsp.cz). Národní soustava povolání bude ucelený přehled o aktuálním výskytu povolání na trhu práce a současně bude popisovat, jaké nároky kladou zaměstnavatelé na vykonavatele určité činnosti.

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) představují nově budovaný systém celoživotního vzdělávání, který vytváří zaměstnavatelé pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory.

Uchazeči, kteří prokáží získání dovedností v rámci přezkoušení ve zvolené dílčí kvalifikaci, obdrží osvědčení, které je rovnocenné tomu ze školy. Zaměstnavatelé očekávají zpružnění trhu práce, zejména dostatek nových kvalifikovaných zaměstnanců v jednotlivých oborech a regionech.


Zpět na výpis aktualit