MENU

Aktuality

BABEL chrání firemní informace i vaše soukromí

Novinky z OKsystemu

15. září 2015
BabelApp   média  

Na internetu lze masivně a bezplatně vyhledávat, ukládat data v cloudových úložištích, využívat e-mail a sociální sítě. Zdarma lze též na internetu komunikovat prostřednictvím oblíbených mobilních aplikací pro přenos textových zpráv a hlasu. Poskytovatelé těchto populárních internetových služeb shromažďují, spojují, uchovávají, využívají a komerčně poskytují velké množství informací spojených s vašimi aktivitami, preferencemi, komunikací, daty, zařízeními, aplikacemi, místem a časem a mnoho dalších osobních i firemních údajů. Vždy, když je něco kvalitního a užitečného nabízeno zdánlivě zdarma, měli bychom zpozornět.

 

Zaměstnanci i manažeři firem běžně používají standardní e-maily s otevřeným textem, posílají si SMS zprávy a telefonují mobilními telefony, v podstatě bez jakékoli ochrany, záruky soukromí a bezpečnosti informací. Podívejte se na video.

To nejdůležitější, co je nutné chránit před neoprávněným přístupem a odposlechem, je obsah zasílaných zpráv a dokumentů a hlasová komunikace. Hlavní mechanismus k důsledné ochraně soukromí i firemního a obchodního tajemství je založen na důsledném použití šifrování při komunikaci i při uložení dat na mobilním zařízení nebo počítači uživatele. Neméně důležité je zamezit ukládání dat na serverech, které nejsou pod přímou kontrolou komunikujících osob a firemních správců.  Dokonce ani v rámci firmy není bezpečné, pokud je veškerá firemní komunikace soustředěna na jediném místě, typicky na e-mailovém serveru. 

Pro řešení uvedených požadavků OKsystem vyvinul a nabízí softwarové řešení pro šifrovanou firemní komunikaci BABEL Business Edition.

BABEL je platforma pro bezpečnou firemní komunikaci mezi mobilními zařízeními s iOS, Android a PC s Windows. Firemní uživatelé a zákazníci si mohou posílat zašifrované textové zprávy a dokumenty bez rizika úniku důvěrných obchodních informací.  BABEL je bezpečnou alternativou pro IM, e-mail, SMS i hlasovou komunikaci. 

BABEL je jedinečné řešení, které dává kompletní infrastrukturu do správy firemních zákazníků – mobilní a PC aplikace i komunikační servery. Veškerá komunikace je zašifrovaná mezi koncovými zařízeními a využívá firemní servery pouze pro zprostředkování komunikace a distribuci veřejných klíčů uživatelů; na serverech nejsou generovány ani uloženy žádné privátní ani šifrovací klíče. Data nejsou uložena na serverech, nemohou být čtena, indexována a využita jako v případě oblíbených veřejných komunikačních služeb a mobilních aplikací. 

BABEL nepotřebuje pořizovat a obnovovat žádné digitální certifikáty, což zjednodušuje jeho nasazení a provoz. Veškerá komunikace je zašifrovaná nejen při komunikaci mezi koncovými mobilními zařízeními i PC, ale i při uložení. Babel využívá firemní server pro správu zařízení, uživatelů a distribuci veřejných klíčů. Důležitá je vazba BABEL serveru na firemní adresář (Active Directory nebo jiný LDAP) a možnost okamžitě reagovat na významná bezpečnostní rizika, jako je ztracený nebo ukradený mobil, případně odchod zaměstnance. 

BABEL je založený na využití řady pokročilých kryptografických technologií a protokolů. Pro dosažení požadované úrovně bezpečnosti bylo nutné postupovat s odbornou znalostí pro správný návrh a implementaci kryptografie, zaručit použití bezpečných postupů, eliminovat úniky informací postranními kanály a implementovat mechanismy pro detekci potenciálních útoků.

Správný kryptografický návrh systému BABEL byl zkontrolován mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru kryptografie Vlastimilem Klímou. Bezpečnost implementace byla prověřena penetračními testy společnosti Trustica.

BABEL je k dispozici pro mobilní zařízení s iOS a Android a pro PC s Windows. Serverová část využívá OS Windows nebo Linux a open source server Openfire.


Zpět na výpis aktualit