MENU

Aktuality

Čtvrtstoletí českého ICT

Novinky z OKsystemu

5. října 2015
média  

Za čtvrtstoletí se v tehdejším Československu a od roku 1993 v České republice v oblasti informačních technologií změnilo mnoho. O to více, že jsme předtím byli dlouho omezeni zákazem vývozu technologií ze strany západních zemí a nedostatkem devizových prostředků. Pamětníci se v předlistopadové éře trápili s počítači JSEP, SMEP, ADT 4500, PP06. Vlastnosti těchto systémů, které se zpožděním kopírovaly počítače ze Západu, dnešní generace chápe asi stejně obtížně, jako jiné artefakty socializmu – výjezdní doložku, devizový příslib, celní a devizové prohlášení. Několik šťastnějších, ke kterým se řadí i autor tohoto článku, před listopadem 1989 pracovalo na počítačích evropských výrobců ICL a Siemens, kteří se na rozdíl od amerických IBM a Digital uměli pohybovat na hranici a někdy i za hranicí embarga. Od roku 1990 jsme zaznamenali překotný nástup osobních počítačů s operačním systémem MS DOS a počítačových sítí s Novell NetWare. V polovině devadesátých let na scénu nastoupil Microsoft, grafické uživatelské prostředí Windows 3.1 začalo nahrazovat znakový DOS a servery Windows NT postupně vytlačovaly Novell NetWare. Sítě osobních počítačů byly spolehlivé, měly výborný poměr výkon/cena, a proto se výpočetní technika Wintel, jak se neformálně označovalo spojení systému Windows a procesorů Intel, prosadila v našich zeměpisných šířkách více než dražší systémy Unix a Macintosh.

Bylo výhodné začít s podnikáním včas. Poptávka po výpočetní technice, softwaru a školení byla začátkem devadesátých let tak velká, že výrazně podpořila vznik a rozvoj českých IT společností. Tento vývoj lze dokumentovat na růstu obratu naší softwarové společnosti OKsystem v první polovině devadesátých let. V roce 1990 jsme vykázali obrat 0,08 mil. Kčs, 1991 1,4 mil. Kčs, 1992 7 mil. Kčs, 1993 23 mil. Kč, 1994 69 mil. Kč a 1995 127 mil. Kč, tedy jsme meziročně rostli v průměru o 200 %. Byli jsme prvním autorizovaným školicím střediskem Novell ve střední a východní Evropě, prvním testovacím střediskem americké společnosti Prometric, později též školicím centrem Microsoft. Vyškolili jsme tisíce síťových administrátorů pro podniky a státní instituce od Aše až po Košice. Vyvíjeli a dodávali jsme mzdový program, uspěli jsme ve výběrovém řízení a byli jsme s vývojem aplikačních systémů u zrodu úřadů práce. Podobně v té době vznikaly za účasti dalších firem nové rozsáhlé informační systémy na finančních úřadech, Všeobecné zdravotní pojišťovně, na České správě sociálního zabezpečení, na okresních úřadech. V druhé polovině devadesátých let se konkurence na českém ICT trhu již přiostřila, jednak zde působilo už více českých společností, jednak u nás založila svoji pobočku každá významnější globální společnost.

Dnes je Česká republika bezprostředně navázaná na rychle se měnící celosvětový trh informačních a komunikačních technologií. Jsme svědky a zároveň uživateli vysokorychlostního a všudypřítomného internetu, bleskového vyhledávání informací, mobilních zařízení, sociálních sítí a cloudových služeb. Vše pod taktovkou společností jako je Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon, které v současnosti udávají směr. Nedávní lídři Microsoft, Intel, IBM, HP, Dell, Oracle, SAP ztrácejí svá neotřesitelná postavení a musejí řešit, jak na probíhající změny pružně zareagovat, zda se rozdělit, jaké společnosti koupit, které produkty a aktivity posílit a které opustit, jak upravit své obchodní modely a jak přitom zůstat atraktivní pro mladší generaci zaměstnanců i uživatelů.

IT společnosti, které spolu s IDG letos oslavují 25. výročí svého založení, v České republice na malém, ale vysoce konkurenčním trhu mnohokrát s úspěchem obhájily své pozice. Do dalších let však nemohou stavět jen na svých zkušenostech a usínat na vavřínech. V naší softwarové společnosti OKsystem si klademe za cíl bedlivě sledovat novinky a trendy, naslouchat požadavkům zákazníků, správně motivovat své zaměstnance, včas a vhodným způsobem využívat nové technologie. Chceme se nadále specializovat na vývoj a provozování rozsáhlých programových systémů na zakázku, na personální, mzdové a docházkové systémy, využití kryptografie, bezpečnostní technologie, správu čipových karet, šifrovacích klíčů a certifikátů a vývoj mobilních aplikací. Všechny nové programové systémy navrhujeme a vyvíjíme jako vícejazyčné s možností uplatnění v zahraničí. A co bude za dalších 5 nebo 10 let? Trochu tušíme, necháme se překvapit, ale zároveň bychom byli rádi alespoň malým dílem aktivním spolutvůrcem.

vyšlo v: Computerworld 9/2015

stáhnout PDF [5 MB]


Zpět na výpis aktualit