MENU

Aktuality

OKdox bude představen na konferenci v centru současného umění DOX

Novinky z OKsystemu

10. června 2016
akce   OKdox  

Společnost OKsystem se v rámci partnerství zúčastní konference IDC Digital Office 2016, která se bude konat 15. června v centru současného umění DOX. Hlavním cílem konference je ukázat cestu od papírové k digitální podobě celého životního cyklu dokumentů, provést celým procesem, vysvětlit možné překážky a dopady nařízení eIDAS a souvisejících právních předpisů. Pro inspiraci budou představeny úspěšné transformační projekty. Vedoucí konzultant společnosti OKsystem Jaroslav Lubas ve své přednášce o bezpečnosti elektronických dokumentů představí řešení, jak můžeme dokumenty předávat tak, abychom si byli jisti, že náš protějšek skutečně obdrží dokument nejen v nezměněné podobě, ale i s dostatečnou zárukou, že informace v něm obsažené nebudou na komunikační cestě ani koncovém zařízení zneužity. Zaměří se na provázanost DMS a jiných aplikačních systémů, na bezpečnou šifrovanou komunikaci, problematiku kontroly integrity a řízení přístupů ke klíčům.


Zpět na výpis aktualit