MENU

Aktuality

OKsystem uspěl v soutěži Czech IoT Summer Jam 2016

Novinky z OKsystemu

25. listopadu 2016
média   tiskové zprávy  

Společnost OKsystem se umístila mezi vítězi soutěže Czech IoT Summer Jam 2016, jejímž cílem vytvořit nové aplikace pro využití technologie internetu věcí (Internet of Things, zkratka IoT) v síti LoRa. Soutěž vyhlásily České Radiokomunikace, jejichž síť LoRa území Česka pokrývá. Společnost OKsystem vyvinula aplikaci nesoucí název Hluková mapa, která v soutěži obsadila mezi více než 50 účastníky výborné 3. místo. Aplikace Hluková mapa zobrazuje údaje z měření hlukových čidel, která jsou zapojená na infrastrukturu sítě LoRaWAN. Na mapovém podkladě lze zobrazovat jednak naměřené hodnoty z hlukových čidel, průměrné hodnoty hlukové zátěže za zvolené období, jednak různé mapové vrstvy jako je strategická hluková mapa, intenzita dopravy apod. Hluková mapa je zveřejněná na adrese http://criot.oksystem.cz a je možné ji využívat z osobních počítačů, notebooků i mobilních zařízení.

Údaje z aplikace Hlukové mapy jsou vhodné jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost, zejména pro organizace státního dohledu, samosprávy, správce komunikační infrastruktury, stavební společnosti a průmyslové podniky. Na základě přehledného a finančně dostupného monitorování území lze vyhodnocovat stav a vývoj hluku, zodpovědně navrhovat opatření ke snižování hlukové zátěže, monitorovat jejich účinnost, případně se v odůvodněných případech rozhodnout o provedení certifikovaných měření.

Na snímku předseda představenstva společnosti OKsystem Martin Procházka přebírá cenu z rukou generálního ředitele Českých Radiokomunikací Martina Gebauera.


Zpět na výpis aktualit