MENU

Aktuality

Novinky o GDPR: Nově zařazená profese, sankce či postupy ministerstev

Novinky z OKsystemu

18. ledna 2018
OKmzdy   OKbase   GDPR  

Nově zařazená profese

Od 1. ledna 2018 je účinné nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění předchozí nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností. Do katalogu prací ve veřejných službách a správě je nově zařazena činnost referenta správy osobních údajů zahrnující též činnost pověřence pro ochranu osobních údajů do platových tříd v rozmezí od 10. do 13. platové třídy (v závislosti na povaze činnosti správce a zpracovatele osobních údajů, u něhož pověřenec působí).

Jaké budou skutečné sankce?

Ministr vnitra Lubomír Metnar jednal 12. ledna 2018 se zástupci Sdružení místních samospráv o GDPR. Sdělil a vyjádřil vstřícnost k návrhu Sdružení na úpravu sankcí v projednávaném zákoně v tom smyslu, že bude navrhovat upravení výše sankcí pro malé obce či malotřídky tak, aby pro ně nebyly likvidační.

Ministerstva pomáhají s přípravou GDPR

Ministerstvo vnitra, které vykonává a koordinuje metodickou činnost vůči územním samosprávným celkům v oblasti GDPR, na svých stránkách zveřejnilo následující metodická vodítka:

Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí

Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců

Metodické doporučení k problematice pověřenců pro ochranu osobních údajů"

Do konce února pak Ministerstvo vnitra připraví analýzu u 17 vzorových obcí, kde je testován soulad jejich působnosti s GDPR. Analýza má být vodítkem pro všechny ostatní obce v České republice při posouzení souladu činností s GDPR.


Na webových stránkách Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví jsou dostupné oborové metodiky ke zpracování osobních údajů s ohledem na naplnění povinností ukládaných GDPR.

Na stránkách Svazu průmyslu a dopravy České republiky byl uveden do provozu automatický komunikátor disponující databází otázek a odpovědí k obsahu a podstatě GDPR http://www.spcr.cz/chatbot-gdpr.


Zpět na výpis aktualit