MENU

Aktuality

OKsystem splňuje bezpečnostní kritéria ProcessUnity Global Risk Exchange

Novinky z OKsystemu

21. května 2024
OKbase  

ProcessUnity Global Risk Exchange, technologická platforma pro hodnocení rizik a zranitelností IT systémů (donedávna pod názvem Cyber GRX), prověřila bezpečnost naší infrastruktury. OKsystem naplnil všechna kritéria VENDOR RISK MANAGEMENTU a byl vyhodnocený jako bezpečný dodavatel IT.

Proč si hodnocení ceníme a co konkrétně to znamená?

Jedná se o oficiální potvrzení nezávislým specialistou, že politiku bezpečnosti děláme dobře. Certifikace platí 12 měsíců (od 19. 2. 2024), po uplynutí termínu musí hodnocení projít novou revizí a výsledky se znovu aktualizují.

Největší přínos je ale pro naše zákazníky, kteří mohou díky platformě ProcessUnity výrazně zefektivnit svůj proces výběru dodavatele IT systému. Mohou eliminovat velké množství práce se cyber security hodnocením a snížit finanční náklady na expertní interní lidské zdroje. Jejich týmy mohou proaktivně monitorovat větší část portfolia současných i nových dodavatelů.

Jak k tomu došlo, že jsme se dostali do „kruhu důvěry“?

IT bezpečnosti je v dnešní době velmi důležitá a firmy jí věnují stále větší pozornost. Jeden z našich vážených zákazníků potřeboval dodat své mateřské centrále v zahraničí velmi detailní bezpečnostní report, aby mohla být OKbase součástí jejich systému. Protože se jednalo o dotazník portálu Cyber GRX, který jsme posoudili jako velmi důvěryhodný, rozhodli jsme se požadavku vyhovět a dokázat naši silnou pozici v oblasti IT bezpečnosti. "

Bezpečnostní specialita OKsystemu, pan Jaroslav Dvořák, zodpověděl téměř 400 otázek týkající se IT infrastruktury, jejího síťového zabezpečení, šifrování dat, tvorby bezpečnostní politiky, strategie risk managementu, vybírání dodavatelů, aplikační bezpečnosti a zabezpečení služeb jak na vývoji, tak i na produkci, proškolování zaměstnanců, fyzické bezpečnosti, GDPR…  a doložil patřičné kroky v rámci řízení lidí, procesů a technologií (People, Process and Technology), které zajišťujeme napříč oblastmi – strategickou, provozní, klíčovou, řízení a ochrany dat (Strategic, Operational, Core, Management, Privacy).

ProcessUnity je technologická platforma pro hodnocení rizik a zranitelností IT systémů po celém světě. Obsahuje detailní údaje o rizicích a hodnocení dodavatelů i jejich zákazníků, je spravovaná tisíci subjektů třetích stran. Pro více detailů navštivte uvedené odkazy:


Zpět na výpis aktualit