MENU

Infrastrukturní projekty - Školicí centrum

Česká správa sociálního zabezpečení

Podpora a rozvoj řešení ESB Backend je realizována naší společností od roku 2011. Jedná se o podporu integrační platformy Microsoft BizTalk Server, která zajišťuje propojení a výměnu dat mezi interními i externími informačními systémy a komunikaci s dalšími subjekty veřejné správy, podniky i širokou veřejností. Prostřednictvím tohoto centrálního systému jsou spravovány například datové schránky a veškerá elektronická podání v počtu cca 40 tis/den. Měsíčně odbavíme více než 4,5 mil procesů a 50 tis datových zpráv. Tento systém přidává nutnou bezpečnostní i komunikační část celé infrastruktuře ČSSZ, která vyžaduje vysokou dostupnost, nepřetržitý dohled, identifikaci a včasné řešení případných incidentů a podporu ze strany OKsystem.

Zpět na reference

Infrastrukturní projekty

Vývoj rozsáhlých informačních systémů

Školicí centrum

OKsystem Školicí centrum

Podívejte se i na další reference