MENU

OKdox

Pragoprojekt

Společnost Pragoprojekt využívá systém OKdox pro elektronickou správu příchozí a odchozí pošty, včetně procesu předávání zpráv zodpovědným pracovníkům (adresátům). V rámci pošty příchozí dochází k evidenci jak soukromých, tak firemních zásilek. Dále je zohledněn i fakt, že Pragoprojekt má jak centrálu (Praha), tak dvě pobočky (České Budějovice a Liberec). Jak na centrále, tak na pobočkách dochází ke zpracování pošty příchozí, i odchozí. V systému OKdox je ošetřena situace, kdy si poštu předávají jednotlivé pobočky a centrála, mezi sebou. Díky OKdox je tak veškerá příchozí i odchozí pošta evidována a archivována na jednom místě. V případě potřeby je možné jednoduše v historii dohledat potřebné zásilky (jak odchozí, příchozí, tak soukromé i firemní).

Zpět na reference

OKdox

Všechny dokumenty pod kontrolou

Podívejte se i na další reference