MENU

Vyjádření společnosti OKsystem a.s. k nastalému problému při spuštění systému pro On-line sčítání lidu, domů a bytů 2021 (SLDB)

27. března 2021

Tiskové zprávy

Vyjádření společnosti OKsystem a.s. k nastalému problému při spuštění systému pro On-line sčítání lidu, domů a bytů 2021 (SLDB)

Jako dodavatel jedné z řady komponent celého systému SLDB se od brzkých ranních hodin plně věnujeme problému, který po spuštění aplikace nastal. Celý systém jako celek, tj. včetně subsystémů ostatních dodavatelů, byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů.

Týmy všech dodavatelů, včetně poskytovatele hardwarové a softwarové infrastruktury, intenzivně spolupracovaly s ČSÚ na tom, aby bylo zajištěno opětovné spuštění systému a jeho následný stabilní provoz co nejdříve. Mezi přijatá opatření patří mimo jiné navýšení dostupných prostředků na úrovni provozní infrastruktury, stejně jako zásahy do samotné aplikace, kde komponenta tzv. našeptávače adres extenzivně zatěžovala databázovou vrstvu.

Systém byl v odpoledních hodinách znovu zprovozněn. I nadále však databázová vrstva vykazuje při souběžném ukládání velkého počtu vyplněných formulářů vytížení na hranici kapacitních možností infrastruktury. Naše společnost intenzivně spolupracuje s dalšími dodavateli částí systému SLDB, aby bylo co nejdříve dosaženo společného cíle, tj. bezvadného fungování celého systému. Všechny příčiny této situace jsou a dále budou předmětem podrobné analýzy nyní je na prvním místě stabilizování systému a zajištění jeho hladkého fungování.

 

Ujišťujeme veřejnost, že zajištění bezproblémového provozu a bezpečnosti systému je absolutní prioritou pro všechny zúčastněné.

Sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích


Zpět do výpisu aktualit

Archiv aktualit

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kategorie

Témata