MENU

ELI Beamlines

ELI Beamlines využívá docházkový a personální systém OKbase od roku 2015. Zaměstnanci si tak sami mohou evidovat docházku a plánovat nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím webové samoobsluhy, která je vzhledem k mezinárodnímu obsazení často využívána i v angličtině. V rámci implementovaného řešení provádíme také specifické vykazování práce na projektech realizovaných s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. OKbase poskytuje maximální podporu interních personálních procesů výzkumné organizace s mezinárodním obsazením i v oblasti náboru, hodnocení a dalšího vzdělávání zaměstnanců. IT profesionálové ze společnosti ELI Beamlines jsou pravidelnými návštěvníky kurzů školicího centra OKsystem.

ELI Beamlines

Věda, výzkum a inovace

Laserové centrum ELI Beamlines je unikátní špičkové zařízení postavené pro český i mezinárodní vědecký výzkum, v rámci kterého vyvíjí mezinárodní tým vědců nejintenzivnější laserový systém na světě. ELI Beamlines je největší výzkumný projekt v dějinách České republiky, jehož koordinátorem je Fyzikální ústav AV ČR.

eli-beams.eu/cs