MENU

Aktuality

Žádosti o příspěvek na dítě lze podávat elektronicky

Tiskové zprávy

22. září 2022

Ve spolupráci s MPSV jsme vytvořili aplikaci pro příjem a zpracování žádostí o jednorázový příspěvek na dítě (JPnD). K dnešnímu dni bylo přijato přes 824 tisíc žádostí, z toho téměř 60 % prostřednictvím webového portálu JENDA. Na více než 240 tisíc dětí byla dávka přiznána zcela automaticky bez nutnosti podat žádost. Vyplaceno již bylo přes 5,5 miliardy korun. 

Systém pro zpracování žádostí o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě (JPnD), který podporuje přijetí a zpracování žádostí elektronickou formou, byl připraven ve velmi krátkém čase daném rychlým legislativním procesem a naléhavostí situace. Od spuštění v polovině srpna obdrželo MPSV více než 824 tisíc žádostí, z toho téměř 482 tisíc zadali do webového portálu sami žadatelé a dalších asi 158 tisíc žádostí do systému vložili úředníci na přepážkách CzechPOINT. Rodiče více než 240 tisíc dětí (tj. 180 tisíc žádostí), kteří pobírají přídavek na dítě, obdrželo příspěvek zcela automaticky. Žádosti lze podávat do poloviny roku 2023, dle odhadů MPSV by mohlo na příspěvek dosáhnout až 1,6 milionu dětí.

Naším společným záměrem bylo vytvořit systém s přívětivým uživatelským rozhraním, jehož obsluha je pro žadatele jednoduchá a nepožaduje po nich údaje, které může zjistit z existujících datových zdrojů. I samotné zpracování a vyhodnocení žádostí probíhá v co možná nejvyšší míře automaticky,“ uvedl Petr Gottesman, ředitel vývojové divize. 

Do systému se žadatelé přihlásí s využitím služby NIA, nejčastěji prostřednictvím bankovní identity. Řadu údajů najdou již předvyplněných, po jejich kontrole a doplnění v několika jednoduchých krocích podají žádost. Dále probíhá automatické předání potřebných údajů do příslušných agendových systémů, ověření a „sehrání“ údajů o výši příjmů rodiny, které jsou potřebné pro posouzení žádosti, její vyhodnocení a předání pokynu k výplatě dávky. Z celkového počtu 800 tisíc žádostí zpracoval systém JPnD přibližně 90 % plně automaticky. Zapojení úředníka je nutné jen u malé části žádostí, obvykle jde o upřesnění rodinných vztahů, dohledání příjmů domácnosti nebo dořešení chybně vyplněné žádosti.

JPnD je první dávkou, u níž se podání žádosti, doložení potřebných údajů, sledování procesu zpracování žádosti i další komunikace s úřadem odehrávají v prostředí nového webového portálu. Notifikace o změnách stavu může žadatel obdržet i prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Koncept klientského portálu představilo MPSV pod názvem „JENDA“ (jednoduše na dávky). „Strategií našeho resortu je portál využívat pro další nově vznikající dávky a příspěvky, postupně do něj budeme převádět i ty stávající.  Občané tak budou moci vyřizovat vše potřebné podobně komfortně, jak jsou zvyklí například při obsluze svého bankovního účtu,“ uvedl Karel Trpkoš, náměstek pro IT na MPSV. Systém je postaven na platformě MS Azure a těží ze všech výhod cloudové technologie spočívajících v robustním a škálovatelném výkonu, profesionální správě a vysoké míře zabezpečení. Výkon infrastruktury se průběžně přizpůsobuje aktuálním požadavkům, což vede k úspoře státních prostředků.

Za spolupráci na tomto systému nám bylo ze strany MPSV vysloveno poděkování za skvěle odvedenou práci. S MPSV jsme tento rok postavili několik nových systémů a jsme rádi, že je spolupráce i ze strany ministerstva hodnocena velmi kladně.

 

 

 


Zpět na výpis aktualit