MENU

Akademie věd ČR

Je nám ctí, že náš software je využíván v Kanceláři Akademie věd ČR. Po prvotní implementaci personálního a mzdového modulu v roce 2015 jsme na přelomu roku 2016 a 2017 systém doplnili o evidenci docházky.

Akademie věd ČR

Věda, výzkum a inovace

Kancelář Akademie věd ČR je vnitřní organizační jednotkou a výkonný aparát volených řídících orgánů AV ČR. Kancelář AV ČR mimo jiné zajišťuje správu státního rozpočtu a rozdělování finančních prostředků.

avcr.cz