MENU

Infrastrukturní projekty

Ministerstvo zemědělství ČR

Projekt AgriBus (integrační platforma) byl zahájen ve 2Q 2016 a zahrnoval provedení všech analytických prací, dodávku hardware, software, dokumentace, implementace, migrace dat, poskytnutí licencí a veškerého dalšího souvisejícího plnění, včetně poskytování údržby a podpory systému. Cílem projektu bylo nahradit stávající integrační platformu se 450 webovými službami novým řešením postaveným na Oracle ESB bez jakéhokoli dopadu na uživatele a poskytovatele služeb. Podporu systému a průběžný rozvoj integrační platformy poskytuje naše společnost od poloviny roku 2017.

Zpět na reference

Infrastrukturní projekty

Vývoj rozsáhlých informačních systémů

Podívejte se i na další reference