MENU

Bonavita, spol. s.r.o.

Společnost Bonavita využívá systém OKbase pro evidenci docházky svých zaměstnanců. Modul docházky je přímo propojen s přístupovým systémem společnosti a slouží k evidenci směn v nepřetržitém provozu. Vzájemná spolupráce trvá od roku 2015 a docházkový systém umožňuje detailní kontrolu nad odpracovanou dobou jednotlivým mistrům i managementu společnosti.

Bonavita, spol. s.r.o.

FMCG

Je přední českou potravinářskou firmou zbývající se výrobou a prodejem výrobků racionální výživy. 50% jejího obratu tvoří export. Kromě již tradičních odbytišť v regionu CEE je úspěšná také v Anglii nebo Německu. Daří se jí však pronikat i na trhy skandinávských států nebo exotického arabského světa.

bonavita.cz