Výzkum a vývoj

Společnost OKsystem se prostřednictvím svých specialistů podílí na významných mezinárodních výzkumných projektech. Jsou to především projekty v oblasti bezpečnostních technologií, zahrnující aplikovanou kryptografii, biometrickou autentizaci, technologii smart čipů a ochranu digitální identity.

Systém pro kryptografickou ochranu elektronické identity

Program: Technologická agentura České republiky - Program na podporu rozvoje aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Termín zahájení a ukončení řešení projektu: 01/2012 – 12/2014

Stručný popis projektu

Projekt se zabývá aplikací výsledků výzkumu z oboru moderní kryptografie do oblasti praktických autentizačních systémů. Cílem je zamezit zneužití osobních údajů při využívání elektronických systémů, jakým je např. Internet. V rámci projektu byla navržena nové generace autentizačních služeb, tzv. anonymní (atributová) autentizace. Praktickým výstupem je sada softwaru pro čipové karty a serverovou infrastrukturu, který bude možné komerčně použít k bezpečnému ověření autorizace klienta bez prozrazení jeho identity.

Příkladem užití, na kterém je demonstrováno dosažení plánovaných cílů projektu, je přístupový systém bytových domů. Tento systém zaručuje řízení vstupu autorizovaných osob do domu, garáže, případně společných prostor, aniž prozrazuje konkrétní identitu těchto osob

Další řešitelé

  • Vysoké učení technické v Brně

Platforma pro elektronické doklady s biometrickými prvky, poskytujícími služby identifikace, autentizace a elektronického podpisu, BioP@ss - Biometric Platform for Next Generation Contact-less IAS

Program: EUREKA, Evropská spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu

Termín zahájení a ukončení řešení projektu: 04/2008 – 01/2011

Stručný popis projektu

Mezinárodní projekt výzkumu a vývoje s názvem BioP@ss+, organizovaný v rámci struktury MEDEA+/CATRENE/EUREKA, byl úspěšně završen začátkem roku 2011. Výsledkem projektu je detailní specifikace cílové platformy BioP@ss a implementace programového vybavení podle této specifikace. Ověření dosaženého cíle bylo demonstrováno na příkladu využitelnosti rozšířených autentizačních protokolů pro bezpečnou síťovou komunikaci s čipovou kartou s bezkontaktním radiovým rozhraním a rozdělení vrstev middleware mezi web server a klientskou stanici. Celková kapacita projektu byla více než 105 člověkoroků, Česká republika zastoupená společností OKsystem vedla jeden z 8 pracovních úkolů – „Demonstrator“.

Další řešitelé

  • Francie: Gemalto, CEA-Leti, Id3 semiconductors, NXP Semiconductors F, STMicroelectronics
  • Maďarsko: Compuworks
  • Německo: Giesecke&Devrient, Infineon technologies, NXP Semiconductors G
  • Švédsko: Precise Biometrics

Onom@topic+: European Smart Card Platform for Citizenship and Mobile Multimedia Applications

Program: EUREKA, Evropská spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu

Termín zahájení a ukončení řešení projektu: 04/2005 – 12/2007

Stručný popis projektu

Mezinárodní projekt výzkumu a vývoje s názvem Onom@Topic+, organizovaný v rámci struktury MEDEA+/EUREKA, byl úspěšně završen koncem roku 2007. Výsledkem projektu je „stavebnice“ technických a programových prostředků pro čipové identifikační dokumenty zemí EU. Celková kapacita projektu byla více než 300 člověkoroků, Česká republika zastoupená společností OKsystem vedla jeden z 9 pracovních úkolů – „Smart card middleware and embeded interfaces“.

Další řešitelé

  • Francie: CEA-Leti, Esteler Technologies, Gemalto, Id3 semiconductors, NXP Semiconductors Oberthur Card Systems, Philips, STMicroelectronics
  • Maďarsko: Compuworks Informatikai
  • Švédsko: Precise Biometrics
  • Španělsko: Safelayer

OKsystem obdržel za tento projekt Cenu Medea+ Board za nejlepší projekt roku 2007

Výbor MEDEA+ Board udělil během výročního zasedání MEDEA+ Forum 2007 v Budapešti cenu „Jean-Pierre Noblanc Award for Excelence“ za nejlepší projekt roku projektu Onom@Topic+.

Tato cena byla slavnostně udělena před 350 delegáty a členy výboru MEDEA+, reprezentujícími špičku evropských společností v mikroelektronice. Je to historicky poprvé, kdy projekt čipových karet obdržel tuto cenu.

Projekt Onom@Topic+ byl též vyhodnocen jako nejlepší mezinárodní klastrový projekt v nominaci na EUREKA 2010 Innovation Award. Ocenění bylo uděleno na konferenci ministrů programu EUREKA v Berlíně v červnu 2010.

Položit dotaz
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.