MENU

Internet věcí

Internet věcí

Pro návrh opatření pro omezení nadměrného hluku v krajině je nezbytné znát dlouhodobý stav hlukové zátěže z prostředí. Toto lze zjistit krátkodobými měřeními, která jsou ale velmi nákladná. Alternativou k těmto měřením mohou být levná hluková čidla umístěná stabilně na místech, kde je předpoklad vyšší hlukové zátěže. Na základě dlouhodobého monitorováním území lze zodpovědně stanovit nejlepší opatření ke snížení hlukové zátěže, případně rozhodnout zda provést přesná certifikovaná měření. Cílem této aplikace je zobrazení předpokládané hlukové zátěže vypočítané na základě modelů strategických hlukových map a dlouhodobě monitorovaných údajů o hlukové zátěže na konkrétním místě. Tyto údaje jsou vhodné jak pro laickou, ale i pro odbornou veřejnost. Údaje mohou být pro hygienickou stanici v některých případech dostatečným podkladem pro rozhodnutí, zda v konkrétním území zahájit certifikovaná měření.

Využití:

  • Města a obce uzemní plánování, regulace dopravy, protihluková opatření
  • Hygienické stanice podklad pro zahájení certifikovaného měření, řešení sporů
  • Obyvatelé výběr lokality pro stavební parcelu, sledování hlukové zátěže v místě bydliště, podněty pro samosprávu

Sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích


Zpět do výpisu inovací